06 237 497 10 info@bodemsafety.nl Jip en Janneke 73, 4207 VG Gorinchem 24 / 7 bereikbaar

Brandwacht inhuren

Steeds vaker wordt er vanuit de Wet en Regelgeving, in bepaalde situaties, de aanwezigheid van een brandwacht geëist. De brandwacht is dan preventief aanwezig om toezicht te houden bij bijvoorbeeld; risicovolle werkzaamheden, verminderde veiligheid en potentieel gevaarlijke omstandigheden. Maar u kunt natuurlijk ook een brandwacht inhuren als u verwacht dat u te maken zou kunnen krijgen met (diverse) onveilige situaties of andere calamiteiten.

Een brandwacht is tevens op meerdere manieren inzetbaar wanneer het gaat om brandpreventie en brandbestrijding. Brandwachten kunnen op deskundige wijze een beginnende brand bestrijden, een gebouw snel ontruimen bij een brand en, waar nodig, EHBO toepassen. Brandwachten zijn tevens zeer deskundig op het gebied van brandpreventie controles en het detecteren en lokaliseren van diverse calamiteiten.

Brandwacht inhuren

Wanneer een brandwacht huren

Brandwacht inhuren
 • Wanneer een locatie niet voldoet aan bepaalde eisen die opgenomen zijn in bijvoorbeeld een V&G plan
 • Wanneer bepaalde installaties, zoals bijvoorbeeld een sprinkler installatie, niet functioneert naar behoren
 • Als er risicovolle werkzaamheden worden uitgevoerd
 • Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in een onveilige omgeving
 • Bij festivals en evenementen waar zich grote groepen mensen bevinden
 • Om preventief toezicht te houden
 • Om voorlichting te geven om zodoende gezondheids-, veiligheids- en milieu-incidenten te voorkomen.
 • Bij het uitvoeren van onderhoud aan gebouwen
 • Tijdens het uitvoeren van onderhoud aan installaties die onveilig zijn
 • Bij het uitvallen van een brandmeldinstallatie, of werkzaamheden aan een brandmeldinstallatie waardoor deze meerdere uren buiten gebruik is
 • Wanneer er werkzaamheden aan tunnels zijn
 • Als om diverse redenen de aanwezigheid van een brandwacht gewenst is

Brandwacht inhuren bij evenementen

Bij uiteenlopende evenementen is de organisatie vaak verplicht te zorgen voor een brandwacht die stand-by staat. Dit geldt voor evenementen die binnen of buiten plaatsvinden. Zeker wanneer er gebruik gemaakt wordt van geluidsinstallaties en andere apparatuur die kunnen leiden tot situaties die onveilig kunnen zijn, of tijdens het gebruik onveilig blijken te zijn. Het inhuren van een brandwacht is dan ook sterk aan te raden.

Brandwacht huren bij uitval brandmeldinstallatie (BMI)

Alle brandmeldinstallaties hebben als functie het detecteren van rook- en brandontwikkeling. Ze zorgen dat de aanwezige personen in het pand worden gealarmeerd. Wanneer een brandmeldinstallatie tijdelijk niet werkt door werkzaamheden, of uitvalt door een storing, komt de brandveiligheid in het geding. In dit soort gevallen is de aanwezigheid van een brandwacht onmisbaar. Hij of zij neemt de waarneming van zo’n  brandmeldinstallatie over en zal meteen op een deskundige en verantwoorde manier tot actie overgaan als er rook- of brandontwikkeling ontstaat. Zij zijn er op getraind om een pand of gebouw op een verantwoorde en snelle manier te ontruimen en de aanwezige mensen gerust te stellen. Zij treden op bij brandbestrijding, laten de nodige hulpdiensten zo snel mogelijk inrukken en houden alle mogelijke gevaren die kunnen ontstaan in de gaten.

Brandwacht inhuren bij werkzaamheden aan daken

Bij dakwerkzaamheden is het inhuren van een brandwacht niet altijd verplicht, maar wanneer er gewerkt wordt met hoge temperaturen is het wel verstandig. Met name wanneer het gaat om dakbedekking. Dakdekkers werken met teer, wat altijd gepaard gaat met hoge temperaturen. Vooral bij dakdekwerkzaamheden op gebouwen waar op dat moment meerdere mensen aanwezig zijn, is het raadzaam om een brandwacht in te huren. Bijvoorbeeld op de daken van scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen, flatgebouwen, kantoorpanden en horecabedrijven. Het inhuren van een brandwacht is ook verstandig bij sommige andere werkzaamheden aan daken waar gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan. De brandwacht ontzorgt en treedt deskundig op wanneer er brand of calamiteiten ontstaan. Hij of zij ontruimt op een veilige manier een pand en zal daartoe zorgen voor een veilige locatie. Tevens zal de brandwacht de juiste instanties alarmeren en wanneer nodig, eerste hulp verlenen aan eventuele slachtoffers.

Voorbeelden van dakwerkzaamheden waarbij een brandwacht ingezet kan worden zijn;

 • Renoveren van daken
 • Bij het metselen van schoorstenen
 • Wanneer er een dakterras aangelegd wordt
 • Bij de installatie van zonnepanelen
 • Wanneer er sprake is van dakisolatie
 • Allerlei soorten schilderwerken
 • Een hele verbouwing van een dak
Brandwacht inhuren bij werkzaamheden aan daken

Brandwacht huren bij werkzaamheden in de bouw

Bij werkzaamheden in de bouw kunnen allerlei onveilige situaties ontstaan. Er wordt doorgaans altijd gewerkt met een V&G plan, maar voldoet deze niet geheel aan de gestelde eisen, dan is het noodzakelijk een brandwacht in te huren. Zeker wanneer er sprake zou kunnen zijn van bijvoorbeeld instortingsgevaar of andere calamiteiten die onvoorzien kunnen ontstaan. De brandwacht zorgt ervoor onveilige situaties onschadelijk te maken. Bij uitslaande brand zal hij of zij adequaat optreden en de nodige hulpverleners snel inschakelen en alle aanwezigen naar een veilige locatie begeleiden.

Enkele verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een brandwacht

Brandwacht inhuren
 • Alle brandwachten hebben een gedegen opleiding genoten op het gebied van brandveiligheid
 • Brandwachten zijn uitgerust met blusapparatuur en brandblussers en gaan daar deskundig mee om
 • Zij patrouilleren in bepaalde gebieden en zijn deskundig in het herkennen en detecteren van gevaarlijke situaties
 • Ze zijn expert in het detecteren en documenteren in het geval van een brand
 • Brandwachten controleren of brandveiligheidssystemen naar behoren functioneren
 • Zij controleren op voorhand of alle nooduitgangen bereikbaar zijn en goed functioneren
 • Alle brandbare materialen zullen, indien mogelijk, door hen worden verwijderd
 • Zij houden de gehele omgeving brandveilig en vrij van eventuele gevaren
 • Ze zijn bevoegd om werkzaamheden te stoppen als deze onveilig blijken te zijn
 • Brandwachten beschikken over diverse meldingsmogelijkheden voor de brandweer en andere hulpdiensten
 • Zij verlenen eerste hulp waar nodig
 • Iedere brandwacht is in het bezit van een EHBO diploma

U wilt één van onze brandwachters inhuren?

Bodem Safety; Uw partner voor veiligheid bij risicovolle werkzaamheden

Worden er werkzaamheden uitgevoerd in een risicovolle omgeving, verwacht u calamiteiten, is er kans op brandgevaar, voldoet uw locatie niet aan de gestelde veiligheidseisen, of wilt u preventief een brandwacht inhuren? Neem contact op met Bodem Safety B.V.

Onze in te huren brandwachten voldoen aan alle eisen en zijn in het bezit van alle nodige diploma’s en certificaten. Zij zullen ter plaatse iedere vorm van veiligheid voor u en alle aanwezigen waarborgen.