06 237 497 10 info@bodemsafety.nl Dwarsdeel 9, 3371HB Hardinxveld-Giessendam 24 / 7 bereikbaar

Home

Bodem Safety B.V. levert deskundig personeel voor veilig, zorgvuldig
en risico gestuurd werken in- en met verontreinigde bodem.

Dit conform de CROW 400 ( werken in en met verontreinigde bodem) en de BRL 7000 (uitvoering van (water) bodem saneringen en ingrepen in de waterbodem).

Daarnaast leveren wij milieu kundige begeleiding ten behoeve van de BRL 6000 (milieu kundige begeleiding van (water) bodemsaneringen en nazorg)

Professionals

De aanwezigheid van een DLP-er is verplicht als het gaat om het verantwoord saneren van vervuilde waterbodems en verontreinigde grond. Onze Deskundig  leidinggevende Projecten houden toezicht op alle werkzaamheden die gepaard gaan tijdens al deze saneringswerkzaamheden. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens bepaalde richtlijnen en voorschriften. Al deze richtlijnen en voorschriften staan geschreven en zijn bepaald in de Nederlandse wet en regelgeving omtrent de werkzaamheden bij bodemsanering.

De DLP-er is bevoegd te werken in of met verontreinigde waterbodem en vervuilde grond. Zij werken vanaf de veiligheidsklasse Oranje tot en met de klasse Rood niet vluchtig en beschikken over goede leidinggevende kwaliteiten.  De DLP-er’s zijn gedurende het hele project en bij alle werkzaamheden aanwezig en werken nauw samen met onze Middelbare– of Hogere Veiligheidsdeskundige (MVK en HVK).

Bodem Safety B.V. verhuurt vakbekwame Deskundig Leidinggevende Projecten. Onze DLP-ers zijn vakmensen die flexibel inzetbaar zijn voor de gehele duur van elk project.

Bij bodemsanering van vervuilde grond, verontreinigde landbodem en waterbodem, is het van belang dat de alle saneringswerkzaamheden verantwoord worden uitgevoerd. Wanneer er sprake is van vervuilde bodem door vluchtige stoffen of zelfs asbest, dan is de aanwezigheid van een R-DLP-er verplicht. De Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten beschikt net als de DLP-er over zeer goede leidinggevende kwaliteiten en heeft oog voor veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s die gepaard kunnen gaan of zich openbaren tijdens het werken in en met vervuilde grond. Tevens voeren onze R-DLP-ers betrouwbare bodemvocht kwaliteitsmetingen en lucht kwaliteitsmetingen uit wanneer deze nodig mochten zijn.

De R-DLP-er is bevoegd te werken met de veiligheidsklasse Rood vluchtig tot en met de veiligheidsklasse Zwart en Oranje tot en met Rood niet- vluchtig.

Ook hiervoor geldt dat alle werkzaamheden die gepaard gaan met bodemsanering, worden uitgevoerd volgens bepaalde voorschriften. Deze voorschriften staan geschreven in de Wet en Regelgeving omtrent bodemsanering. De R-DLP-er houdt toezicht op al deze werkzaamheden en werkt nauw samen met een Hogere Veiligheidskundige (HVK-er). Onze R-DLP-er’s zullen dan ook gedurende het hele project continu bij alle werkzaamheden aanwezig zijn.

Als bij bodemsanering sprake is van kritische werkzaamheden dan is de aanwezigheid van een Kwaliteit Verantwoordelijk Persoon verplicht.
Kritische werkzaamheden zijn eigenlijk alle werkzaamheden in de verontreinigde landbodem, waterbodem en vervuilde grond die het resultaat van de bodemsanering eventueel kunnen beïnvloeden. Maar ook alle werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de verwerking van te verwijderen grond, bagger en andere aanwezige verontreinigingen.

De KVP-er heeft een aantal belangrijke verantwoordelijkheden. Zo is de KVP-er verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van alle werkzaamheden omtrent sanering van verontreinigde grond en waterbodem, maar tevens vallen de bijbehorende registraties, monitoring en administratie ook onder zijn verantwoordelijkheid. Hieraan zijn bepaalde eisen en beoordelingsrichtlijnen verbonden, welke staan gesteld in de BRL SIKB 7000

Tijdens alle kritische werkzaamheden welke gepaard kunnen gaan bij bodemsanering, zal de KVP-er altijd op de locatie aanwezig zijn en is het aanspreekpunt voor het bevoegd gezag. De Kwaliteit Verantwoordelijk persoon geeft tevens invulling aan wat er staat geschreven in het V&G plan.

Als er bij het saneren van vervuilde grond, landbodem, waterbodem en ook grondwatersaneringen sprake is van risicovolle werkzaamheden, dan is de aanwezigheid van een MVK-er nodig. De Middelbaar Veiligheidskundige zal toezicht houden tijdens het uitvoeren van deze risicovolle werkzaamheden welke gepaard gaan met het saneren van de verontreinigde grond, dit gedurende het hele proces.

Een Middelbaar Veiligheidskundige wordt altijd ingezet bij bodemsaneringsprojecten zonder Carcinogene of Mutagene stoffen

Een MVK-er is ook nodig als het gaat om het voorbereiden en het veiligheidskundig begeleiden van al deze risicovolle werkzaamheden in de grond.

De Middelbaar Veiligheidskundige zorgt er tevens voor dat er veilig wordt gewerkt tijdens deze bodemsanering werkzaamheden en zal dus richting geven aan het te voeren veiligheidsbeleid. Ook zorgt de MVK-er voor de structuur om de nodige veiligheid voor alle werknemers te waarborgen en concentreert zich op de directe operationele risico’s bij de bodemsanering. Hij of zij is praktijkgericht en sturend in het werkgebied. De MVK-er zal in het werkgebied dan ook veel en actief aanwezig zijn.

Als bij bodemsanering sprake is van kritische werkzaamheden dan is de aanwezigheid van een Kwaliteit Verantwoordelijk Persoon verplicht.
Kritische werkzaamheden zijn eigenlijk alle werkzaamheden in de verontreinigde landbodem, waterbodem en vervuilde grond die het resultaat van de bodemsanering eventueel kunnen beïnvloeden. Maar ook alle werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de verwerking van te verwijderen grond, bagger en andere aanwezige verontreinigingen.

De KVP-er heeft een aantal belangrijke verantwoordelijkheden. Zo is de KVP-er verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van alle werkzaamheden omtrent sanering van verontreinigde grond en waterbodem, maar tevens vallen de bijbehorende registraties, monitoring en administratie ook onder zijn verantwoordelijkheid. Hieraan zijn bepaalde eisen en beoordelingsrichtlijnen verbonden, welke staan gesteld in de BRL SIKB 7000

Tijdens alle kritische werkzaamheden welke gepaard kunnen gaan bij bodemsanering, zal de KVP-er altijd op de locatie aanwezig zijn en is het aanspreekpunt voor het bevoegd gezag. De Kwaliteit Verantwoordelijk persoon geeft tevens invulling aan wat er staat geschreven in het V&G plan.

Als er bij het saneren van vervuilde grond, landbodem, waterbodem en ook grondwatersaneringen sprake is van risicovolle werkzaamheden, dan is de aanwezigheid van een MVK-er nodig. De Middelbaar Veiligheidskundige zal toezicht houden tijdens het uitvoeren van deze risicovolle werkzaamheden welke gepaard gaan met het saneren van de verontreinigde grond, dit gedurende het hele proces.

Een Middelbaar Veiligheidskundige wordt altijd ingezet bij bodemsaneringsprojecten zonder Carcinogene of Mutagene stoffen

Een MVK-er is ook nodig als het gaat om het voorbereiden en het veiligheidskundig begeleiden van al deze risicovolle werkzaamheden in de grond.

De Middelbaar Veiligheidskundige zorgt er tevens voor dat er veilig wordt gewerkt tijdens deze bodemsanering werkzaamheden en zal dus richting geven aan het te voeren veiligheidsbeleid. Ook zorgt de MVK-er voor de structuur om de nodige veiligheid voor alle werknemers te waarborgen en concentreert zich op de directe operationele risico’s bij de bodemsanering. Hij of zij is praktijkgericht en sturend in het werkgebied. De MVK-er zal in het werkgebied dan ook veel en actief aanwezig zijn.

Verhuur materialen

Over ons

Bodem Safety B.V.

levert deskundig personeel voor veilig, zorgvuldig en risico gestuurd werken in en met verontreinigde bodem. Dit conform de CROW 400 (werken in en met verontreinigde bodem) en de BRL 7000 (uitvoering van (water) bodem saneringen en ingrepen in de waterbodem).

Daarnaast leveren wij milieukundige begeleiding ten behoeve van de BRL 6000 (milieu kundige begeleiding van (water) bodemsaneringen en nazorg)

Visie en Missie:

Bodem Safety B.V. wil een bijdrage leveren aan een duurzame en veilige omgeving. Dit doen we door slagvaardig en probleemoplossend zaken aan te pakken zonder de kwaliteit van de dienstverlening uit het oog te verliezen.

Niet alleen willen we de verspreiding van bodemverontreiniging beheersen, maar ook een grotere bescherming bieden aan de ontvangers van uitgegraven bodem en aan de aannemers en de vervoerders van uitgegraven bodem.

Wij willen een toonaangevende partner zijn met de nadruk op langdurige relaties waarin wij de klant ontzorgen.

Werken bij

Wilt u ook aan de slag bij Bodem Safety B.V.?

Vul dan hier het formulier in.
Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen. Ook kunt u ons bellen of mailen.

Mail: info@bodemsafety.nl

Telefoonnummer: +31 623749710

Contact

Wilt u met ons in contact komen?

Algemene Gegevens:

Bodem Safety B.V.
Dwarsdeel 9
3371 HB Hardinxveld-Giessendam
Email: info@bodemsafety.nl

Mail of bel gerust.

Contactpersoon:
Sjors Buik
Telefoonnummer: +31 623749710

KvK nummer: 67837212
Bank: NL21 RABO 0316 2490 68

Neem contact met ons op