06 237 497 10 info@bodemsafety.nl Jip en Janneke 73, 4207 VG Gorinchem 24 / 7 bereikbaar

Verhuur materialen

Gasmeter

Met gasmeter (of PID-meter) wordt het te meten gas blootgesteld aan energetische fotonen. Hierdoor wordt het gas elektrisch geladen, waarna de stroom wordt gemeten.

Voor het aanstralen van het gas verhuurt Bodem Safety B.V. de drie gangbare typen lampen:

  • 9,8 eV
  • 10,6 eV
  • 11,7 eV

Hoofdzakelijk wordt de MultiRAE gepompt, draadloze zes-gas monitor met VOC detectie gebruikt voor gasmeting, omdat dit de meest geavanceerde draagbare detector voor chemische stoffen momenteel op de markt is. Deze PID-meter heeft het breedste sensorbereik in zijn klasse. Tevens heeft deze gasmeter meer dan 25 intelligente uitwisselbare sensoropties (zoals PID, NDIR voor brandbare stoffen en CO2, ammoniak, chlorine, formaldehyde en fosfine), en voldoet derhalve aan de bewakingsbehoeften in diverse toepassingen, zoals industriële hygiëne, persoonlijke bescherming, lekdetectie en incidenten met gevaarlijke stoffen.

De MultiRAE gasdetector is draadloos en veelzijdig
Met deze gasmeter is draadloze toegang tot realtime instrumentmetingen en alarmstatus mogelijk, vanaf elke locatie.
Lokaal heeft het een vijfvoudige alarmering, inclusief een “Man Down” alarm.
Het apparaat heeft intelligente sensoren die de kalibratiegegevens opslaan.
Tevens beschikt het over geïntegreerde gasbibliotheken (190 VOC’s en 55 brandbare gassen).
De MultiRae beschikt over het grootste afleesscherm in zijn klasse, en constante datalogging.

Bodemvochtmeter

Als bij het verwijderen van verontreinigde bodem of baggerspecie stofvorming kan optreden die leidt tot een verhoogd risico, worden bodemvochtmetingen verricht. Het meetinstrument bestaat uit een aantal pennen die in de grond worden gedrukt, het apparaat meet o.a. de weerstand tussen de pennen e.d.

Bodem Safety B.V. verhuurt bodemvochtmeters met diverse lengtes pennen, afhankelijk van de te meten laagdikte.

Deco-Unit

Bodem Safety B.V. verhuurt goed onderhouden decontaminatie-units, ten behoeve van het ontsmetten van (de kleding van) personen. Ze zijn voorzien van een uitkleedruimte, een doucheruimte en een (schone) aankleedruimte.

De belangrijke kenmerken van deze ontsmettingseenheden zijn:

  • de energievoorziening voor lucht en water gebeurd met diesel
  • de energievoorziening voor verlichting en pomp is elektrisch met behulp van 12V accu’s
  • de deco-units zijn ’s nachts oplaadbaar op 220V, en zijn dan één dag selfsupporting
  • de deco-units zijn voorzien van een wasbak
  • er is een mogelijkheid voor het aansluiten van een buitendouche en/of laarzenwasser
  • geen waterleidingen aan de buitenzijde, dit ter voorkoming van vorstschade

Het gewicht van een deco-unit varieert tussen 1350 en 1700 Kg.

Handschoenen

Voor met name grondwerkers en de milieukundig begeleider is effectieve bescherming van de handen noodzakelijk.

Bodem Safety B.V. verhuurt veiligheidshandschoenen voor categorie 1, 2 en 3.

Helmen

Bodem Safety B.V. verhuurt veiligheidshelmen met binnenwerk voor hoofdbescherming op elk (bouw)terrein. Standaard kleur wit, andere kleuren op aanvraag.

Laarzen

Schoeisel zal door de veiligheidskundige afgestemd moeten zijn op de aard van de werkzaamheden, in combinatie met de veiligheidsklasse.

Bodem Safety B.V. verhuurt onder andere chemisch resistente laarzen in de klasse S5 en S3.

Saneringsoverall

Bij werkzaamheden in alle veiligheidsklassen zijn er veel mogelijkheden om het lichaam te beschermen met overkleding in de vorm van een overall.

Bodem Safety B.V. verhuurt overalls voor saneringen met niet-vluchtige stoffen, en voor saneringen met vluchtige stoffen, CE-categorieën 3, 4, 5 en 6.

Gasmasker

Afhankelijke adembescherming wil zeggen dat men lucht krijgt toegediend die uit de directe omgeving afkomstig is.
Bodem Safety B.V. verhuurt adembescherming die voor wat betreft merk en type goed bij elkaar aansluiten.

Onafhankelijke adembescherming wil zeggen dat men lucht krijgt toegediend die niet uit de directe omgeving afkomstig is. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van ademlucht of van leeflucht.
Bodem Safety B.V. verhuurt maskers die zijn aangesloten op een luchtcilinder met een ademautomaat (ademlucht), en luchtcompressoren met slang en ademautomaat voor leeflucht.

Bodem Safety B.V. levert ook filters die voldoen aan NEN-EN 14387, stoffilters in de klassen P1, P2 en P3, en filters tegen dampen en gassen volgens NEN-EN 529.

Neem contact met ons op