06 237 497 10 info@bodemsafety.nl Jip en Janneke 73, 4207 VG Gorinchem 24 / 7 bereikbaar

XRF deskundige inhuren

Het inhuren van een XRF deskundige is nodig, wanneer u zelf geen vergunning heeft om het apparaat te mogen gebruiken.
Het is namelijk zo, dat de XRF scanner een stralingsbron is, welke radioactieve straling uitzendt, en daarom mag niet iedereen met een XRF meter werken. Het gebruik van de XRF scanner, moet op een veilige en deskundige manier gebeuren. Verkeerd gebruik kan ernstige risico’s opleveren voor de gebruiker, maar ook voor eventuele omstanders en voor het milieu.

Het bereik van die stralingsbundel is groot. Zo groot dat uzelf en omstanders, bij verkeerd en ondeskundig gebruik, bloot kunnen worden gesteld aan schadelijke straling, welke ernstige effecten kunnen hebben op de gezondheid. Dit geldt ook voor dier en milieu.
Als u tóch zonder vergunning een XRF scanner wilt huren, kunt u dit dus doen door één van onze XRF deskundige in te huren.

Alle ondernemers binnen alle sectoren die met een XRF scanner willen gaan werken, zijn verplicht om een vergunning aan te vragen. Deze vergunning is de KeW (Kernenergiewet) vergunning en wordt bij de ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, aangevraagd. Deze verplichting staat in wetgeving welke in 2018 is ingegaan.

Om een vergunning te krijgen om de XRF Handheld te mogen bedienen, zal er eerst een cursus moeten worden gevolgd.
Heeft u daar geen tijd voor, of wilt u dit om andere redenen niet, dan is het inhuren van één van onze XRF deskundigen voor u natuurlijk de meest ideale en snelle manier. Onze in te huren XRF deskundige heeft een eigen XRF scanner.

MKB voert XRF-meting uit

XRF handheld scanner huren

Overal ter wereld, dus ook in Nederland hebben we te maken met gevaarlijke stoffen, zoals zware metalen, in de bodem. Deze vervuiling is op termijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Een verhoogde concentratie van zware metalen in de landbodem, en ook in de waterbodem, is een gevaar voor alle levensvormen. Het is daarom enorm belangrijk dat deze metalen en andere gevaarlijke stoffen, op hun aanwezigheid worden gecontroleerd. Dit kan door de bodem te bemonsteren en daarop een grondige analyse in het laboratorium te laten uitvoeren. Maar, met een XRF HH scanner het veld in gaan, om zo de aanwezigheid van zware verontreinigingen op te sporen, bespaart u op de kosten van zo’n onderzoek in het laboratorium. Het huren van een XRF handheld scanner, ook wel XRF meter genoemd, maakt zo’n analyse een stuk eenvoudiger, doordat deze scanner direct de aanwezigheid van zware metalen en andere stoffen meet.

Een XRF Handheld scanner (meter) huren bij Bodem Safety, is dan ook de meest efficiënte en meest snelle manier om zware metalen en andere verontreinigingen in de bodem op te sporen. Handheld staat voor draagbaar.

De te huren draagbare XRF scanner kan ook ingezet worden in meerdere sectoren, zoals;

 • Forensische sector, het vinden van bepaalde sporen na een misdrijf, zoals schotresten, bloed, zweet, urine en sperma
 • Culturele sector, voor onderzoek (eventueel chemisch) bij schilderijen. (Wie het kunstwerk maakte en met welke materialen) Scant ook een oude verflaag onder de huidige verflaag.
 • Metaal- en mijnbouwsector, om de kwaliteit van onder andere legeringen te meten
 • Bodemsector en archeologie, om de samenstelling van de bodem te meten
 • Petrochemische industrie, om bijvoorbeeld de samenstelling van olieproducten te analyseren.
 • Saneringen
 • Leidingwerk
 • Afvalscheiding

Wilt u een  XRF scanner huren, dan heeft u echter wel een vergunning nodig. Heeft u geen vergunning, dan kunt u één van onze XRF deskundigen inhuren, die de XRF meter zal bedienen.

De XRF meter is bij Bodem Safety zowel los te huur, als met een deskundige in te huren.
Wilt u de meter los inhuren, dan dient u wel in het bezit te zijn van een eigen vergunning

XRF meter voor landbodem en waterbodem analyse huren

Voor landbodem en waterbodem analyses, wordt de XRF HH scanner het meest gebruikt. Het huren van een XRF meter is dan nodig om zware metalen in de landbodem en/of waterbodem op te sporen en te analyseren.

Van die zware metalen, zijn er zes soorten die heel veel voorkomen als bodemvervuiling. Het zijn tevens zeer giftige metalen en zijn schadelijk voor mens, dier, natuur en milieu.

 • Arseen
 • Cadmium
 • Koper
 • Kwik
 • Lood
 • Zink

Maar ook chroom 6 is een schadelijk metaal. Dit wordt ook wel het nieuwe asbest genoemd.

De XRF Handheld scanner spoort ook andere soorten schadelijke metalen op, maar ook schadelijk organisch en anorganisch materiaal.

Het gebruik van de te huren XRF HH scanner, kent nog één groot voordeel.
Alle metingen zijn binnen een minuut afleesbaar in het display. Ze worden uitgedrukt in mg/kf of PPM (parts per million)

Hoe werkt de XRF scanner

XRF staat voor X-Ray Fluoresence. De XRF scanner meet de samenstellingen en de aanwezige verontreinigingen van verschillende materialen in de bodem.
Het meet diverse elementen door de uitzending van röntgenstraling, waaronder dus zware metalen. De benodigde gegevens worden verzameld door de meting van de te huren XRF scanner, en wordt meteen geanalyseerd. De XRF meter geeft u direct inzicht in de samenstellingen van de materialen. De nauwkeurige en precieze metingen zijn vergelijkbaar met die van chemische laboratoriumanalyses.

Voordelen van het gebruik van de te huren XRF HH scanner

 • De XRF Handheld scanner is heel handzaam en gemakkelijk te vervoeren. Daarom is de XRF meter bij uitstek geschikt voor gebruik in het veld.
 • Het gebruik van de XRF-meter leidt in de meeste projecten tot besparingen en tot een verlaging van de doorlooptijden op de uitvoerings- en analysekosten.
 • Maakt de tijdrovende en tevens dure (tussen)analyses door een laboratorium overbodig.
 • Meerdere monsters per dag zijn mogelijk, en ook in opstelling
 • Geeft meer inzicht in de mate van verontreiniging, u kunt daardoor meteen stappen ondernemen bij bijvoorbeeld bodemsanering.
 • Het gebruik is niet-destructief, want het betreft oppervlakte-metingen.
 • Hele lage concentraties zijn hier ook mee te meten.
 • Verschillende metingen met de handheld (HH)-XRF kunnen worden toegepast op bijna alle materialen.

Wilt u een XRF Handheld scanner/meter huren, of wilt u één van onze XRF deskundigen inhuren?

Bij Bodem Safety verhuren wij XRF HH scanners EN kunt u bij ons tevens één van onze XRF deskundigen inhuren.

Tevens uw partner bij het opsporen, meten en analyseren van gevaarlijke bodemvervuiling.