06 237 497 10 info@bodemsafety.nl Jip en Janneke 73, 4207 VG Gorinchem 24 / 7 bereikbaar

DLP-er inhuren

Het inhuren van een DLP-er is noodzakelijk wanneer het gaat om het saneren van een verontreinigde bodem, en/of vervuilde waterbodem.

In ons land hebben we helaas nog erg veel te maken met verontreinigde grond. De oorzaak van veel van deze vervuilde bodem stamt nog uit het verleden. Denk hierbij aan plekken met verontreinigde grond waar tankstations staan of hebben gestaan, stortplaatsen die jaren lang vervuild zijn met giftige stoffen, maar ook waar ooit chemische wasserijen en fabrieken hebben gestaan, garages waar gewerkt werd met allerlei schadelijke stoffen, zoals bijvoorbeeld olie. Ook landbouwgrond heeft vaak een vervuilde bodem. De verontreinigde landbodem is veelal veroorzaakt door het gebruik van, inmiddels verboden, gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. Bij bodemvervuiling gaat het altijd om vluchtige en niet-vluchtige stoffen. Deze bodemvervuilende stoffen zijn schadelijk voor mens, dier en het milieu.

Wanneer er een bodemonderzoek heeft plaats gevonden op uw locatie, en dat onderzoek heeft uitgewezen dat u op uw locatie te maken heeft met bodemverontreiniging of grondwaterverontreiniging, dan is bodemsanering noodzakelijk.

Bij alle werkzaamheden omtrent het verantwoord saneren van de vervuilde bodem of vervuilde waterbodems is onder andere de aanwezigheid van een DLP-er verplicht. In Nederland heeft de wet en regelgeving bepaald dat al deze werkzaamheden uitgevoerd moeten worden volgens bepaalde voorschriften. Het toezicht op deze werkzaamheden wordt dan ook gedaan door één van onze Deskundig Leidinggevende Projecten. Onze DLP-ers zullen dan ook gedurende het hele project, continu bij alle werkzaamheden aanwezig zijn.

Bodem Safety B.V. verhuurt vakbekwame Deskundig Leidinggevende Projecten. Onze DLP-ers zijn vakmensen die flexibel inzetbaar zijn voor de gehele duur van elk project.

DLP-er inhuren

De DLP-er

Deskundig Leidinggevende Projecten DLP-er inhuren

Alle DLP-ers van Bodem Safety B.V. zorgen ervoor dat er tijdens de duur van de bodemsanering, veilig en conform alle voorschriften gewerkt kan worden. Onze DLP-ers zijn bevoegd te werken in of met verontreinigde grond en verontreinigde waterbodem en beschikken over uitermate goede leidinggevende kwaliteiten.

Zij werken nauw samen met onze middelbare- of hogere veiligheidsdeskundige (MVK en HVK).

De in te huren DLP-ers van Bodem Safety B.V. zijn flexibel inzetbaar en waarborgen tevens bij ieder project alle vereiste kennis met betrekking tot veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne.

Onze Deskundig Leidinggevende Projecten hebben het diploma DLP 400. Zij zijn opgeleid bij door CROW erkende instituten. Tevens beschikken zij over alle nodige extra certificaten en werken vanaf veiligheidsklasse Oranje tot en met de klasse Rood niet-vluchtig.

Wat zijn de taken en werkzaamheden van onze DLP-ers

 • DLP-ers geven op ieder project invulling aan het door de MVK of HVK opgestelde V&G plan (Veiligheids- & Gezondheidsplan)
 • De DLP-er ziet erop toe dat alle in het V&G plan genoemde maatregelen worden uitgevoerd
 • Zij tekenen voor al het nodige papierwerk
 • Het bijhouden en controleren van de inhoud van het locatiedossier
  En dan met name de aanwezigheid van alle voor de bodemsanering benodigde, vergunningen, meldingen en ontheffingen
 • Controleren dat alle verplichte meldingen omtrent de bodemsanering aan het bevoegde gezag zijn verricht
 • Verrichten lucht en bodemvochtmetingen
 • Bijhouden van het logboek, geheel conform CROW publicatie 400
 • Het zorgdragen van een goede samenwerking met de milieukundig begeleider
 • Zorgen voor een goede registratie van de aanwezige personen en bijvoorbeeld het ingezette materieel
 • Controleert of er een goede afzetting (weg)afzetting op het bouwterrein aanwezig is
 • Begeleiden de sanering uitvoering volgens het uitvoeringsplan
 • Verzorgen de levering van Persoonlijke Beschermingsmiddelen en zien toe op het juiste gebruik ervan
 • Letten op organoleptische waarnemingen (zicht, reuk), afwijkingen bespreekt de DLP-er  met de uitvoerder, de MVK en/of HVK
 • Draagt zorg voor een eventuele Deco-Unit (zorgt ervoor dat deze goed geïnstalleerd en schoon is)
 • Draagt (mede) zorg voor een opgeruimde werkplek en bouwkeet
DLP neemt maatregelen in verband met bodemvocht _10%

U wilt één van onze DLP-ers inhuren?

Bodem Safety; Uw partner bij de uitvoering van bodem- en waterbodemsanering

Wij verhuren deskundige vakmensen voor veilig, zorgvuldig en risico gestuurd werken in en met verontreinigde grond en waterbodem.
Bent u op zoek naar een DLP-er?